Privacy verklaring

Opslag van persoonlijke informatie binnen Mettlr
Mettlr levert een online platform, dat door korte, krachtige berichten de betrokkenheid wil vergroten en de kennis en vaardigheden wil op frissen. Ook de bijbehorende diensten horen hier bij. Om deze diensten te kunnen leveren, slaat Mettlr wel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke ontwikkeltrajecten.

Mettlr verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Mettlr verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van ons online platform en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Wij vinden het belangrijk dat onze diensten zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we, als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven in uw privacy voorkeuren, behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op. Deze informatie is niet te herleiden naar u als persoon en helpt ons om:

Mettlr bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Hiernaast kunt u te allen tijde aangeven ‘vergeten te worden’. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@mettlr.nl. Mettlr geeft binnen vier weken gehoor aan uw verzoek. Binnen vier weken na de bevestiging van uw aanvraag, zullen wij alle persoonlijke gegevens verwijderen uit onze database.

U kunt dit ook zelf. Hoe? Ga naar uw profiel, hierin zit een ‘’verwijder knop’’.  Als u hierop klikt verwijdert u alle persoonlijke informatie, Hierna kunt u ook niet meer deelnemen aan het platform.

Rechten onder de privacywetgeving
Onder de wetgeving Algemene verordering gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder een kort overzicht over hoe wij in het platform deze rechten terug hebben laten komen.

Recht op dataportabiliteit: Als u data wilt overzetten, dan kunt u een e-mail met een verzoek daartoe sturen naar info@mettlr.nl. Wij leveren de gevraagde informatie binnen vier weken in Excel vorm aan.

Recht op vergetelheid: U kunt een e-mail sturen naar info@mettlr.nl met het verzoek vergeten te worden. Mettlr zal binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om vergeten te worden. Vier weken na dit bericht zal Mettlr de gebruiker vergeten en alle data verwijderen. Zodra dit is gebeurd, stuurt Mettlr een e-mail hierover aan de gebruiker.

Recht op inzage: U kunt zelf in het online platform zien welke informatie en persoonsgegevens er worden verzameld. Mocht u meer willen weten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mettlr.nl

Recht op rectificatie en aanvulling: U kunt zelf op elk moment in het platform uw persoonsgegevens en informatie wijzigen en aanvullen.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt een e-mail sturen naar info@mettlr.nl. We zullen binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Vier weken na dit bericht zal Mettlr de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e-mail.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Wij verwerken geen persoonsgegevens waarbij geautomatiseerde besluitvorming en profilering het doeleinde zijn.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: U kunt een e-mail sturen naar info@mettlr.nl. We zullen binnen vier weken gehoor geven aan het verzoek om de verwerking van specifieke persoonsgegevens te beperken. Vier weken na dit bericht zal Mettlr de gevraagde beperking doorvoeren. Zodra dit is gebeurd, sturen wij u hierover een e-mail.
Tot slot behoudt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Mettlr draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Toelichting op deze maatregelen zijn te vinden in het Beveiligingsbeleid van Mettlr. Deze kunt u opvragen via info@mettlr.nl

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Mettlr zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Voor bepaalde diensten wordt een deel van uw gegevens verstrekt aan derden (lees: subverwerkers). Deze verwerking is noodzakelijk voor een optimale ervaring van het online platform. Subverwerker hebben niet toegang tot al uw persoonsgegevens, maar uitsluitend tot die informatie die ze nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. Een gedetailleerd overzicht van welke persoonsgegevens partijen ontvangen, kunt u opvragen bij info@mettlr.nl

De website van Mettlr bevat links naar websites van derden. Mettlr is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Mettlr behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Mettlr zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies
Op het online platform van Mettlr wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan het platform. De cookies die Mettlr plaatst zijn nooit terug te leiden naar uw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres of naam. De cookies die Mettlr plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Mettlr website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics
Als u bent ingelogd in het online platform kan Mettlr gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op het online platform te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan Mettlr. Mettlr maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelt Mettlr bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u bent ingelogd in het online platform kan Mettlr gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op het online platform te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan Mettlr.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacy beleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden, kunt u in het platform zelf aangeven dat wij uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor het verbeteren van ons platform. De tracking code wordt dan niet geactiveerd in uw browser.

Wijzigingen in deze Privacy verklaring

Indien Mettlr mocht besluiten haar Privacy verklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy verklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacy verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Tevens sturen wij alle bestaande gebruikers een mail als de Privacy Verklaring gewijzigd is.

Bij Mettlr hebben wij geen Functionaris Gegevensbescherming zoals beschreven staat in de AVG. Wij voldoen niet aan één van de drie grondslagen daartoe. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mettlr.nl

Cookie rapportage Mettlr Platform (http://*.mettlr.nl/)

  Targeting 
 Targeting 


 Name  Domain  Expiration  Description
 | PHPSESSID  | hva.mettlr.nl  |  10 hours  |  Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.