Het magische getal 3

De kern van de theorie is dat als je teveel informatie in het korte termijn geheugen stopt, er niets overgedragen kan worden aan het lange termijn geheugen. Om informatie in het lange termijn geheugen te krijgen, moet je de informatie repeteren en koppelen aan al opgeslagen informatie. Helaas past er in het korte termijngeheugen maar een kleine hoeveelheid informatie. Pas nadat die informatie is overgebracht naar het lange termijn geheugen, is er weer plaats in het korte termijn geheugen. Als je wilt leren zal je dus efficiënt met je korte termijn geheugen om moeten gaan.

John Sweller heeft bewezen dat door kleine brokjes informatie aan te bieden en die te laten verwerken, je weer ruimte krijgt voor een nieuw brokje informatie. Volgens Sweller kan het korte termijn geheugen maximaal 2 tot 4 elementen per moment onthouden voor maximaal 20 seconden. We hebben dus ruimte voor 3 elementen per moment.

Een kleine nuance in deze uitspraak is nodig. Als je echt ermee gaat oefenen kan je per keer rond de zeven elementen onthouden in je korte termijn geheugen. Maar dat kan alleen als dat zaken zijn die geen onderlinge relaties hebben, zoals een telefoonnummer. Op het moment dat er verbanden zijn, kan je maximaal drie dingen onthouden. Vandaar dat we steeds zeggen dat je voor micro learning maximaal drie dingen moet laten onthouden per leerdoel.

De theorie van cognitieve load gaat over het simultaan multi-processen onthouden. Daarmee bedoelt Sweller dat we naast de te onthouden zaken, ook verbanden tussen die elementen hebben. Bij een taal is het helder: woordjes stampen heeft weinig samenhang. Daar kun je er meer dan 3 van onthouden. Als je daarna met de woorden zinnen moet gaan maken is het moeilijker. Je moet dan zowel de woorden als de zaken met een hoge cognitieve load (zinsbouw, werkwoordsvormen, onderwerp) op hetzelfde moment naast elkaar zetten. Dat vergt nogal wat van het geheugen, doordat er veel samenhang in zit.

Vanuit deze gedachte is het bijvoorbeeld niet handig om met bewegende beelden te werken voor een iemand die helemaal nieuw is in een onderwerp. De beelden van 3 seconden geleden worden dan niet onthouden als men weer nieuwe boodschappen krijgt. De effectieve aanpak is om de gebruiker eerst op hun eigen tempo kort kennis te laten maken met de verschillende onderdelen. De tijd die ze hiervoor krijgen moeten ze zelf kunnen beïnvloeden. Daarna laat je de samenhang zien en vervolgens ga je de onderdelen uitgebreid uitleggen, waarna nog een keer de samenhang wordt aangeboden. Door zo te werken ga je een aha-beleving krijgen.

Sweller zijn theorie en uitwerking nemen we altijd mee als we micro learnings ontwerpen. Samenvattend, het gaat om 3 dingen te onthouden per micro learning in een leerinterventie van maximaal 3 minuten. Een micro learning bestaat gemiddeld uit 8 - 12 berichten. Hoeveel berichten je ontvangt bepaal je zelf. Als een micro learning is afgerond, kan je met een nieuw gekozen micro learning aan de slag.

Wat maakt Mettlr onderscheidend?

Micro learning

kort maar krachtig

We verpakken doelgerichte leerstof in korte kennis items en bieden deze aan wanneer de praktijk daarom vraagt. Zo zijn een paar minuten a voldoende om prestaties te verbeteren.

Spaced repetition

herhalen is onthouden

Vergeet die vergeetcurve! METTLR maakt blijvende verbindingen in het geheugen door de juiste kennis op het juiste moment te herhalen. Dat is iets om te onthouden.

Single user experience

telefoons, tablets & laptops

Gebruikers van METTLR hebben via alle devices toegang tot hun persoonlijke account en kunnen altijd en overal een nieuwe kennis sessie starten of een lopende sessie hervatten.

Gamification

motivatie tot prestatie

‘Wat is je doel, wat is je positie en wat moet je doen om de topte halen?’ Een competitie met sociaal aspect waardoor gebruikers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.